Meteen naar de inhoud

Privacy verklaring VRT

VERENIGING VETERINAIR REDDINGSHONDEN TEAM (VETERINARY RESCUE DOG TEAM) hierna VRT genoemd, gevestigd aan Ridderlaan 11, 3523 HP, Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Naam: Vereniging Veterinair Reddingshonden Team (Veterinary Rescue Dog Team)

Postcode: 3523HP

Plaats: Utrecht

www: https://www.reddingshonden.com

e-mail: info@reddingshonden.com

KvK nummer: 30155112

RSIN: 816341308

IBAN: NL04 INGB 0003 1906 66

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de Gegevensbescherming van het VRT zij zijn te bereiken via info@reddingshonden.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

VRT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Gegevens over uw surfgedrag

– Bedrijfsnaam

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@reddingshonden.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VRT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– VRT analyseert uw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– VRT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

VRT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker/vrijwilliger van VRT tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VRT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende bewaar termijn van persoonsgegevens:

 

Leden

– Voor- en achternaam > 7 Jaar > Of zolang het lid actief is.

– Geboortedatum > 7 Jaar > Of zolang het lid actief is.

– Geboorteplaats > 7 Jaar > Of zolang het lid actief is.

– Adresgegevens > 7 Jaar > Of zolang het lid actief is.

– Telefoonnummer > 7 Jaar > Of zolang het lid actief is.

– E-mailadres > 7 Jaar > Of zolang het lid actief is.

– Bankrekeningnummer > 7 Jaar > Bewaarplicht Belasting

 

Participanten

– Voor- en achternaam > 7 Jaar > Of zolang de participant actief is.

– Geboortedatum > 7 Jaar > Of zolang de participant actief is.

– Geboorteplaats > 7 Jaar > Of zolang de participant actief is.

– Adresgegevens > 7 Jaar > Of zolang de participant actief is.

– Telefoonnummer > 7 Jaar > Of zolang de participant actief is.

– E-mailadres > 7 Jaar > Of zolang de participant actief is.

– Bankrekeningnummer > 7 Jaar > Bewaarplicht Belasting

 

Aspirant leden of participanten

– Voor- en achternaam > 1 Jaar > Zolang aspiranten actief zijn.

– Adresgegevens > 1 Jaar > Zolang aspiranten actief zijn.

– E-mailadres > 1 Jaar > Zolang aspiranten actief zijn.

 

Sponsoren

– Voor- en achternaam > 7 Jaar > Of sponsor actief is.

– Bedrijfsnaam > 7 Jaar > Of sponsor actief is.

– Adresgegevens > 7 Jaar > Of zolang het lid actief is.

– E-mailadres > 7 Jaar > Of zolang het lid actief is.

– Bankrekeningnummer > 7 Jaar > Bewaarplicht Belasting

 

Webgebruikers

– IP-adres > 2 jaar > Google Analytics

– Locatie > 2 jaar > Google Analytics

– Gegevens over uw gedrag op onze website > 2 jaar > Google Analytics

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het VRT verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het VRT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het VRT en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@reddingshonden.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Het VRT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het VRT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris of via info@reddingshonden.com.